Aktuális információk, határidők

Aktuális Információk, határidők

Aktuális Információk, határidők

Következő TTDT ülés

A következő TTDT (Társadalomtudományi Terület Doktori Tanács) ülés 2024. június 13-án lesz.

A kérvények beküldésének határideje: 2024. június 6. (csütörtök).

Kreditelismerés

Tájékoztató a kreditelismerés feltételeiről

Egy tanévben 4 alkalommal lehet beadni kreditkérvényt (félévente kétszer lesz rá lehetőség) az alábbiak szerint:

  • Benyújtási határidő Neptunon keresztül: szeptember 30., december 31., március 31., május 31. (Ügyintézés -> Kérvények -> TáTK PhD kreditbeszámítás)

A teljesítés igazolására elfogadható kötelező dokumentáció:

  • Neptunban kitöltött kérvény
  • Publikáció esetében: a megjelent szöveg, a megjelenés adatai, link/elérhetőség, a publikációhoz tartozó MTMT link
  • Konferenciaszereplés: a konferencia végleges programja
  • Oktatás esetében: tanszékvezetői/programvezetői igazolás és/vagy Neptun screenshot
  • Témavezetői támogató nyilatkozat (a témavezetővel kell egyeztetni – ha Neptunban nem megoldható, pdf formátumban mentett e-mail csatolása is elfogadható)

Tanév rendje 

A tanév rendje itt elérhető.

Tanulmányi terv

Leadási határidő: október 15.

A doktori program hallgatói a tanulmányok négy éve alatt minden tanév elején tanulmányi tervet készítenek, amely tartalmazza a hallgatónak a képzési, kutatási és oktatási tevékenységére vonatkozó részletes tervét az adott tanévre, beleértve a tervezett publikációkat és konferencia szerepléseket. A leadási határidő október 15. A Doktori Iskola vezetője és a programok vezetői a tanév második hónapjának végéig hagyják jóvá a doktoranduszoknak a témavezető segítségével az egyes évekre összeállított – az illetékes doktori program vezetője által véleményezett – tanulmányi tervét, és ha szükséges, jelzi észrevételeit a hallgatónak, illetőleg a témavezetőnek.

Tanulmányi beszámoló

Határidő: május 15.

Minden tanulmányi év végén a hallgatónak beszámolót kell készítenie az elvégzett munkáról, amit a konzulens aláírásával megerősít. (A beszámoló értékelési szempontjait lásd a függelékben 3.sz.) Ennek leadási határideje május 15. Ezt követően az illetékes doktori program vezetőjének véleménye alapján fogadja el (vagy elutasít el) a beszámolót a Doktori Iskola vezetője.

Komplex vizsga

Jelentkezési határidő: őszi félév: október 31. / tavaszi félév: március 31.

További információ itt.     

Témavezetői konzultációs jegyzetek

Feltöltési határidő: szorgalmi időszak utolsó napja.

A témavezetővel folytatott konzultációkról a hallgató az erre a célra létrehozott felületen legalább havi rendszerességgel összefoglalót készít.