Szigorlat

2017.05.10.
Szigorlat

Szigorlati időpont

A szociológia program következő doktori szigorlatának időpontja a következő vizsgaidőszakban lesz.
 
Helye: ELTE Társadalomtudományi Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)
 
A szigorlat része a doktori eljárásnak.
Az doktori eljárás megindításához kérelmet kell benyújtíni az ELTE TáTK Doktori Iskolájában (6. 81A szoba, Tel: 372-2500/6650, doktori@tatk.elte.hu)
 
A doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a szorgalmi időszakban, december 1-ig illetve május 1-ig lehet benyújtani.

Kérelem doktori eljárás megindítására

A jelentkezési laphoz csatolni kell:
 
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányát),
b) a doktori abszolutóriumot vagy a habitusvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet,
c) amennyiben olyan hallgató kéri a doktori eljárás megindítását, aki a képzést még nem fejezte be, akkor tanulmányi kreditjeit igazoló indexet és a kutatóhely vezetőjének javaslatát az eljárás megindítására,
d) az idegennyelv-ismeret igazolását,
e) a szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
f) témavázlatot,
g) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (illetve külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt ),
h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon a tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása és 2 éven belül nem volt elutasított doktori kérelme sem,
i) az eljárási díj befizetésének igazolását,
j) a doktori téziseket magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, elektronikus formában is.
 
Amennyiben a kérelem hiányos a dokumentumok pótolhatók a disszertáció benyújtásának időpontjáig.

Interdiszciplináris társadalomkutatások program
Dokumentum Letöltés

Interdiszciplináris szigorlati tételsor

PDF
Szociálpolitika program: szigorlati tételek
Dokumentum Letöltés

Társadalmi struktúra

DOC

Szocializáció

DOC

Társadalompolitika

DOC
Szociológia program: szigorlati tételek
Dokumentum Letöltés

Elmélettörténet

DOC

Módszertan

DOC

Szociológia elmélet

DOC