Nemzetközi tanulmányok BA

Nemzetközi tanulmányok BA

Nemzetközi tanulmányok BA

Szakigazgatók: Andrew Ryder, egyetemi tanár és Turai Katalin, egyetemi adjunktus

A nemzetközi tanulmányok szak olyan képzést nyújt a hallgatóknak, amelyben egyszerre kapnak a történeti és elméleti alapok mellé világpolitikai és európai uniós ismereteket, valamint a világ legtöbb országában hasznosítható gyakorlati tudást. A cél olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. A végzettek képesek lesznek pályázatok előkészítésére, megírására és lebonyolítására is. Az alapképzés során megszerzett ismeretek megalapozzák a nemzetközi tanulmányok mester szintű képzését, és további társadalomtudományi mesterszakokon történő továbbtanulást. Ideális jelentkező az, aki érdeklődik a társadalomtudományok iránt, érdeklődik országok, népek és intézmények között szövődő nemzetközi kapcsolatok iránt, szeretné hasznosítani nyelvtudását.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak megnevezése

nemzetközi tanulmányok (ANA és ANK), magyar és angol nyelven is meghirdetjük 2024-ben

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

2 érettségi tárgyat kell választani, amelyek közül legalább az egyik emelt szintű az alábbi tárgyakból: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv
(választható nyelvek: angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, spanyol)

Képzési idő

6 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez.

Az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így egyes esetekben idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé. További információk: https://tatk.elte.hu/tanulmanyi-informaciok

Megszerezhető végzettség

nemzetközi kapcsolatok szakértő

Önköltség

300 000 Ft/félév magyar és angol nyelvű képzésen 

A nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév. (Az idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjasok és az önköltségesek is fizetik.)

Minimumpontszám

Állami ösztöndíjas képzésen és önköltséges képzésen min 320 pont.

2018.07.30.