Tanulmányi információk

Tanulmányi információk

ÜGYEK

DOKUMENTUMOK  

Átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás  (2020/2021. II. félév) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás
(hatályos: 2021. május 10.)
Tanulmányi és vizsgaszabályozás a hibrid oktatásra (2020/2021. I. félév)

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszerjárványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása kiegészítése a számonkérésre vonatkozó szabályokkal
Tanulmányi és vizsgaszabályozás a távolléti oktatásra (2019/2020. II. félév) Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai 

 

Kiemelt szabályzatok az ELTE dokumentumtárából

ELTE TáTK Szervezeti és Működési Szabályzat

Hallgatói Követelményrendszer

Academic Regulations for Students

Források, hivatkozások feltüntetése

Források, hivatkozások feltüntetése

 

Átjelentkezés más intézményből

Átvételi kérelem

Transfer request

Részismereti képzés / vendéghallgatás / felnőttképzési jogviszony

Kérelem részismereti képzésre / vendéghallgatásra / felnőttképzési jogviszonyra

Tutorálás / Honorácior

Tutorálást a HKR 26. §-a és 445. §-a alapján, honorácior státuszt a HKR 27/A-E. §-a és 445. §-a alapján lehet kérelmezni Neptunon keresztül.

Dékáni méltányosság

2015. június 16-tól Juhász Gábor a TáTK dékánja. A dékán úr Szabari Veronikát, az oktatási és tanulmányok ügyek dékánhelyettesét hatalmazta fel a hallgatói méltányossági ügyek elbírálásával. A dékánhelyettes asszony kérése, hogy a hallgatói kérelmek pontosan tartalmazzák a kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azok alapjául szolgáló esetleges bizonyítékokat, továbbá, ha szükséges, akkor az oktató és a szakigazgató indoklással ellátott támogatását vagy elutasítását. Mivel a méltányosságot a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények és események indokolhatják, ezért ezen kérvények esetén nem lehet határidőt megállapítani. A kérelmet kizárólag NEPTUNON keresztül lehet leadni 2020/21/1-ben alap-, mester- és doktori képzéses hallgatók esetén is. Neptun/Ügyintézés/Kérelmek helyen található: „TáTK általános kérvény 2020-21-1” – „TáTK/request/2020-21-1” c. kérvényen.

Okirat másodlat / okirat javítása

Kérelem űrlap okirat másodlat kiállítására, hibás adatokkal kiállított okirat javítására

Kivételes tanulmányi rend

Neptunon keresztül beadandó kérelem alapján (2017/18/1-től)

Térítések

Térítési díjak a 2021/22-es tanévre 

Training contribution and credit exceed for the academic year of 2021/22

Önköltségek + idegen nyelvi képzési hozzájárulás

Önköltségek díjai + INYKH 2021/2022

Önköltségek díjai + INYKH 2020/2021
Önköltségek díjai + INYKH 2019/2020
Önköltségek díjai 2018/19
Intézményi tájékoztató Intézményi tájékoztató 2021/22