Szociális munka BA

Szociális munka BA

Szociális munka BA

Szakigazgató: Rácz Andrea, habil. egyetemi docens

A szociális munka dinamikus, változatos, kihívásokkal teli szakma, melyre a társadalmi-gazdasági fejlődéssel párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik. Elsősorban kiszolgáltatott társadalmi csoportokkal foglakozik, nekik nyújt szükségletalapú szolgáltatatást szociális és életvitelbeli problémáik megoldásában. 

Szociális munkásokat alkalmaznak a családsegítő és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, a hajléktalan ellátás, az egészségügy területén, időseket ellátó otthoni és intézményi szolgálatokban, a szegénység és társadalmi kirekesztődés kezelésében, a fogyatékkal élők ellátásában, drogambulanciákon, és a büntetés-végrehajtás területén, Magyarországon és külföldön, állami, üzleti alapon működő, önkormányzati, civil és egyházi intézményekben. 

A képzés célja, hogy mindezen területen használható elméleti és gyakorlati tudást adjon a diákok kezébe, felkészítse őket arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek, családok, csoportok és közösségek társadalmi helyzetét, motivációt, szükségleteit illetően képesek legyenek a helyzetfelismerésre és a megfelelő segítő módszerek alkalmazására. Az ehhez szükséges magas szintű társadalomtudományi, pszichológiai és jogi tudást, valamint a szociális munka elméletének és gyakorlatának ismereteit nyújtja a képzés. A diákok tanulmányaik során jelentős időt töltenek terepen: önkéntes munkát végeznek, részt vesznek szakmára felkészítő, személyiség- és készségfejlesztő sajátélményű gyakorlatokon és külső terepeken, szociális szolgáltatásokban megszervezett szakmai gyakorlatokon. 

A szociális munka alapképzést azoknak javasoljuk, akik:

·       mozgalmas, kihívásokkal teli munkára vágynak,
·       úgy gondolják, hogy mindenkinek van helye közöttünk,
·       fontosnak tartják, hogy olyan országban éljünk, amelyik gondoskodik az elesettekről,
·       tudni szeretnék, mit lehet tenni a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében,
·       tevőleges résztvevői szeretnének lenni alulról jövő társadalmi, közösségi kezdeményezéseknek.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak megnevezése

szociális munka (ANA és ANK)

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

2 érettségi tárgyat kell választani: Magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy földrajz vagy informatika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy informatikai alapismeretek vagy szociális alapismeretek vagy oktatási alapismeretek vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy pedagógia ismeretek vagy pedagógiai ismeretek.

Képzési idő

7 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez.

Az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így egyes esetekben idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé. További információk: https://tatk.elte.hu/tanulmanyi-informaciok

Megszerezhető végzettség

szociális munkás

Önköltség

225 000 Ft/félév

Minimumpontszám

Állami ösztöndíjas képzésen és önköltséges képzésen min 300 pont.