Szociológia BA

Szociológia BA

Szociológia BA

Szakigazgató: Szabari Veronika, habil. egyetemi docens

A szociológia alapképzési szakra a társas lét, a társadalmi világ jelenségei iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. A szociológus az emberek kollektív  viselkedését kutatja, társadalmi kapcsolatokat, folyamatokat, intézményeket vizsgál. A szociológia mélyebb ismereteket kínál például olyan jelenségekről, mint az előítélet és a kirekesztés, a deviancia és a mintakövetés, a társadalmi konfliktusok, a családi, nemi, generációs kapcsolatok, a vallási hiedelmek és a kulturális szokások változásai, a hagyományos és az új média hatása a közönségre, és így tovább. Megújuló alapképzésünk a jövő tanévtől a korábbinál is sokszínűbb és jóval gyakorlat-orientáltabb lesz. A 2017-ben felvételt nyerőknek másodévtől specializációkat tervezünk indítani, ezek elvégzését a diplomában igazoljuk, ami segíti majd a végzők elhelyezkedését és a társadalomtudományi mesterszakokra való bejutást is. A tantervi reform nyomán alapképzésünkben kulcsszerepet fog játszani a projektmunka, amelynek keretében a hallgatók egy konkrét kutatás során, a gyakorlatban sajátítják el a szociológia legfontosabb kvantitatív és kvalitatív módszereit. A diákok megtanulnak módszeresen adatokat gyűjteni, kutatási tervet készíteni, az eredményeket lényeglátóan elemezni és értelmezni, önállóan gondolkodni, magyar és idegen nyelven prezentálni, hatékonyan együttműködni.  Ezeket a készségeket, képességeket a munkaerőpiac nagyra értékeli. Hallgatóink a legváltozatosabb munkahelyeken találnak munkát, kétharmaduk diplomás képesítést igénylő munkát végez, egyharmaduk pedig továbbtanul mesterképzésben, itthon, vagy külföldön.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Szak megnevezése

 

Szociológia (ANA és ANK), magyar és angol nyelven is meghirdetjük 2024-ben.
 

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

 2024. február 15.

Jelentkezés módja

www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

2 érettségi tárgyat kell választani, amelyek közül legalább az egyik emelt szintű az alábbi tárgyakból: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy földrajz vagy informatika vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret

Képzési idő

6 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez.

Az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így egyes esetekben idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé. További információk: https://tatk.elte.hu/tanulmanyi-informaciok

Megszerezhető végzettség

szociológia alapszakos szakelőadó

Önköltség

300 000 Ft/félév magyar és angol nyelvű képzésen.

A szociológia (angol nyelven) alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók  idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév. (Az idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjasok és az önköltségesek is fizetik.)

Minimumpontszám

Állami ösztöndíjas képzésen és önköltséges képzésen min 320 pont.