Empirikus Tanulmányok Intézete

Karunk oktatásunk sajátosságát (más hazai intézményekkel összehasonlítva, illetve nemzetközi összevetésben is) a kezdetek óta az erős empirikus kutatási megalapozás adja. Az Empirikus Tanulmányok Intézetének egyik jellemző oktatási profilja ennek a módszertani megalapozásnak a támogatása. Az intézet 2006-ban alakult, alapító vezetője Rudas Tamás, intézetünk professzora, a Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának volt főigazgatója, az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke.

Az intézet két tanszéke a Statisztika tanszék és a Társadalomkutatások Módszertana tanszék. Teljes spektrumon, alapszakoktól doktori képzésekig nyújtunk kurzusokat. Az intézet két saját mesterszakot gondoz, a Survey Statisztika és Adatanalitika MSc-t és a Humánökológia MA-t, e két mesterszak a kar legnépszerűbb, legtöbb elsőhelyes jelentkezőt vonzó mesterszakjai között van. Intézetünk kutatási profilja is elsősorban e két területre koncentrálódik: az (innovatív, Big Data-alapú megközelítéseket is magában foglaló) társadalomkutatási módszertanra, illetve az ökológiai válság társadalmi kontextusára.

Két jelenleg aktív kutatócsoportunk is e két területen helyezkedik el. Az RC2S2 (Research Center for Computational Social Science) kutatócsoport az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetében jött létre 2018-ban, a korábbi Módszertani Kutatóközpont kibővülésével. A kutatócsoport vezetői intézetünk oktatója, Barna Ildikó és a Statisztika Tanszék vezetője, Németh Renáta.

Másik aktív kutatócsoportunk a New Vision Lendület Kutatócsoport. Ötéves kutatási programjuk 2019-ben indult, finanszírozója az MTA Lendület programja, befogadó intézménye karunk és intézetünk. A kutatás célja, hogy a munkaidő-csökkentés lehetőségének vizsgálatán keresztül olyan pozitív víziót tárjon fel, ami segít választ adni napjaink fenntarthatósági és jólléti problémáira. A kutatócsoport vezetője Antal Miklós, humánökológia programunk volt oktatója, 2015 és 2017 között az intézet OTKA-támogatta posztdoktori kutatója (The political economy of energy transitions in Eastern Europe).

A humánökológia képzés oktatóihoz, köztük Takács-Sánta Andráshoz kapcsolódva számos kutatás valósult meg. Jelenleg is élő program a Kisközösségi Program, mely ökologikus helyi kisközösségek kialakulását segíti elő.

Intézetünk új kezdeményezése az a kutatócsoport, amely a vidéki társadalomra és különösen a mezőgazdasági társadalomra összpontosít. A kezdeményező Bartók Béla, aki korábban tizenöt éven át egy globális agrárpiaci piackutató cég magyarországi és romániai irodájának vezetője volt, számos módszertani újítást dolgozott ki és globális folyamatfejlesztési projekteket irányított. A kutatócsoport létrehozását intenzív konzorciumi együttműködésben koordinálja az üzleti élet szereplőivel, összhangban az egyetem harmadik küldetésének fejlesztési terveivel, együttműködve az egyetem Innovációs Központjával, Pályázati Központjával, Harmadik Küldetés Stratégiai Irodájával, valamint a Természettudományi Kar és az Informatikai Kar több intézetével, tanszékével és kutatócsoportjával. A kezdeményezés elnyerte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központ 2021-es Proof of Concept pályázatának támogatását.

Intézetünkhöz mintegy 1000 tudományos publikáció kapcsolódik, köztük számos nemzetközi élvonalba tartozó munka, összesen mintegy 3500 hivatkozással. Aktív tehetséggondozó tevékenységet folytatunk, kutatásainkban tucatnyi gyakornok dolgozik folyamatosan. Minden képzési szintet bevonunk: kutatásainkhoz kapcsolódó szakdolgozati és doktori témákon kívül rendszeresen írunk ki TDK- és ÚNKP-témákat is, és jellemzően sikerrel pályáznak hallgatóink. Hallgatóink kutatói szocializációját a disszemináció terén is fontosnak tartjuk, számos publikáció született ezekből a kutatásokból, nemzetközi, Q1-lapokban is.


Vezetés

Gregor Anikó intézetigazgató, egyetemi docens
Mellék: 6861
Szoba: 2.67
E-mail: gregor.aniko@tatk.elte.hu

Munkatársak

Nagy Károly tanszéki titkár
Mellék: 6826
Szoba: 2.64
E-mail: nagy.karoly@tatk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Bakonyi Eszter egyetemi adjunktus
Mellék: -
Szoba: -
E-mail: bakonyi.eszter@tatk.elte.hu
Barna Ildikó habilitált egyetemi docens
Mellék: 6369
Szoba: 2.80
E-mail: barna.ildiko@tatk.elte.hu
Buda Jakab Máté egyetemi tanársegéd
Mellék: 6860
Szoba: 2.68
E-mail: buda.jakab@tatk.elte.hu
Csányi Gergely egyetemi adjunktus
Mellék: 6861
Szoba: 2.67
E-mail: csanyi.gergely@tatk.elte.hu
Fellner Zita egyetemi tanársegéd
Szoba: 265
E-mail: fellner.zita@tatk.elte.hu
Gébert Judit egyetemi adjunktus
Mellék: +36 1 411 6500/6826
Szoba: 2.78B
E-mail: gebert.judit@tatk.elte.hu
Katona Eszter egyetemi adjunktus
Mellék: --
Szoba: 2.63C
E-mail: katona.eszter@tatk.elte.hu
Koltai Júlia Anna habilitált egyetemi docens
Mellék: 6861
Szoba: 2.79A
E-mail: koltai.julia@tatk.elte.hu
Németh Renáta egyetemi tanár
Mellék: 6871
Szoba: 2.66
E-mail: nemeth.renata@tatk.elte.hu
Neogrády-Kiss Márton egyetemi tanársegéd
Rakovics Márton egyetemi tanársegéd
Mellék: 6228
Szoba: 2.68
E-mail: marton.rakovics@tatk.elte.hu
Rakovics Zsófia egyetemi tanársegéd
Mellék: -
Szoba: 2.79A
E-mail: zsofia.rakovics@tatk.elte.hu
Rudas Tamás egyetemi tanár
Mellék: 6828
Szoba: 2.63B
E-mail: trudas@elte.hu
Dr. Simon Dávid egyetemi docens
Mellék: 6872
Szoba: 2.79B
E-mail: simon.david@tatk.elte.hu
Szeitl Blanka egyetemi tanársegéd
Mellék: 6873
Szoba: 2.65
E-mail: szeitl.blanka@tatk.elte.hu
Dr. Székelyi Mária professor emeritus
Mellék: 6864
E-mail: szekelyi@tatk.elte.hu
Takács-Sánta András habilitált egyetemi docens
Mellék: 6859
Szoba: 2.69
E-mail: takacs.santa.andras@tatk.elte.hu
Tátrai Annamária egyetemi adjunktus
Mellék: 6873
Szoba: 2.65
E-mail: tatrai.annamaria@tatk.elte.hu
Tóth Tímea Emese egyetemi tanársegéd
Mellék: -
Szoba: 2.63C
E-mail: toth.emese@tatk.elte.hu
Túry-Angyal Emese egyetemi adjunktus
Szoba: 2.78A
E-mail: tury.angyal.emese@tatk.elte.hu

Tanszékek