Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat a 2024/2025-ös tanévre

2024.01.31.
Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat a 2024/2025-ös tanévre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki a 2024/2025-ös tanévben Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2025. szeptember 30-ig lehetséges külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni. illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÖVEGE ITT TEKINTHETŐ MEG. 

JELENTKEZÉS MENETE

Tanulmányi mobilitásra a pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani, ÉS e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az international@tatk.elte.hu e-mail címre. 
Határidő: 2024. február 26. 20.00 óra

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni: a pályázati időszakban a Neptunban ÉS e-mailben, a pályázati időszakon kívül e-mailben a kari nemzetközi irodának kell benyújtani.

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK

Kötelező mellékletek:

Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!

  • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a mobilitás nyelvén) - pályázott intézményenként.

A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel személyes és szakmai motivációját, célkitűzéseit, valamint a partneregyetem kurzusainak címét, amelyeket teljesíteni kíván, azok tanulmányokba illeszkedésének leírását. Nincs előírt formanyomtatvány. Szakmai gyakorlat esetén tanulmányi terv helyett munkaterv készítendő.

  • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén)
  • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
  • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
  • nyelvtudás igazolása - részletek a Bírálati pontrendszerben és itt
  • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állít ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá. Legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja. Nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény székhelyének pontos postai címét, e-mail címét és telefonszámát is.
  • Észak-Macedóniába, Szerbiába,Törökországba vagy Svájcba (ld. X. pont: „Mobilitási lehetőségek Svájcban) pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
  • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya.

Opcionális mellékletek:

  • bármilyen hivatalos igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)  - részletek a Bírálati pontrendszerben és itt.

TANULMÁNYI MOBILITÁS 

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat. A pályázható egyetemek listája szakonként eltérő, azok között átjárási lehetőség nincs. A lista a teljes pályázati kiírásban található.

A pályázat előkészítése során a hallgatók ellenőrzik a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódnak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat, kérnek-e igazolást a nyelvtudásról. A kari honlapon rendelkezésre áll egy tájékoztató jellegű lista, ahol a partneregyetemek weboldalai is elérhetők. Ha a partneregyetemek nem tüntetnek fel ilyen információkat, az international@tatk.elte.hu email címen jelezzék.

A tanulmányok elismertetésével kapcsolatban a pályázni szeretnék oldalakon olvashat.

SZAKMAI GYAKORLAT 

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában. 

Az ELTE honlapján folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat. 

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el, a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz, várhatóan 2024. április első felében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A pályázati időszak után benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a megadott határidőt követően is lehet pályázni.

SEGÍTSÉG A PÁLYÁZÁS SORÁN

Az Erasmus+ pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan kari tájékoztatókon, illetve minden ELTE-s hallgató számára elérhető Last Minute tájékoztatón ismerkedhet meg, melyeknek időpontjáról ide kattintva tájékozódhat.

Segítségül lehet továbbá a kari honlap és a központi honlap

További kérdés esetén a kari Nemzetközi Iroda munkatársai: