Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD-képzés (magyar nyelven)

Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD-képzés (magyar nyelven)

Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD program

2024.02.20.
Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD program

A program vezetője: Csepeli György
A program titkára: Szabó Miklós
A program tanulmányi ügyintézője: Vékony Zsuzsa (vekony.zsuzsa@tatk.elte.hu)
A program adminisztrátora: Bátori Orsolya (doktori@tatk.elte.hu)

Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Interdiszciplináris PhD program a hagyományos diszciplináris határokon túlmutató tudás átadására törekszik, és célja a nyitott gondoldású, rugalams problémamegoldó szakemberek képzése. Ez a program azoknak szól, akik jelentős hozzájárulást kívánnak tenni a társadalomtudományok területéhez különböző nézőpontok és módszerek ötvözésével.

A program magja egy élénk, együttműködő kutatási környezet. A hallgatók olyan tantervet követhetnek, amely integrálja a különböző társadalomtudományi diszciplínákat - beleértve a szociológiát, a pszichológiát, a politikatudományt és a filozófiát - a bonyolult társadalmi kérdések több szemszögből történő vizsgálatához. A program erőssége a rugalmasságában rejlik, lehetővé téve a jelöltek számára, hogy kutatási projektjeiket saját egyedi érdeklődési körüknek és céljaiknak megfelelően alakítsák, miközben munkájukat szigorú akadémiai normákra alapozzák.

A mentorálás kulcsfontosságú eleme a programnak, a hallgatók a különböző tudományterületeken átívelő szakértelmükkel elismert oktatói kar támogatására támaszkodhatnak. Ez a mentorálás, kombinálva az karon futó kutatásokhoz való hozzáféréssel, és egy dinamikus szellemi közösséggel, felvértezi a tudósokat az úttörő kutatások végrehajtásához szükséges eszközökkel.

Az ELTE interdiszciplináris PhD programja nem csupán az elméleti célokrók szól; a globális kihívásokra, az információs társadalom változásaira választ kereső gondolkodók formálásáról is. Az képzés végén olyan szakértőkként lépnek ki, akik képesek innovatív megoldásokkal szolgálni,, így fontos szerepet játszhatnak az tudományos életen túl, a politikai döntéshozatalban és az üzelti életben. Ez a program ideális azok számára, akik a társadalomtudományi kutatások élvonalában szeretnének karriert építeni, ahol az interdiszciplináris ismeretek kulcsfontosságúak a bonyolult világunk új megértésének megnyitásában.