Társadalom- és szociálpolitika PhD-képzés

Társadalom- és szociálpolitika PhD-képzés

Társadalom- és szociálpolitika PhD program

2024.02.20.
Társadalom- és szociálpolitika PhD program

A program vezetője: Juhász Gábor
A program titkára: Szécsi Judit
A program tanulmányi ügyintézője: Vékony Zsuzsa (vekony.zsuzsa@tatk.elte.hu)
A program adminisztrátora: Bátori Orsolya (doktori@tatk.elte.hu

A Társadalom- és Szociálpolitika Program a Doktori Iskola általános képzési céljain túl, támogatja a társadalompolitika bármely területén – ideértve a szociálpolitika, szociális munka, szociálpedagógia közösségfejlesztés kutatási területeit – új tudományos eredmények létrehozását. A konkrét kutatási témák e problémák megjelenését az egyének különböző életszakaszaiban, a társadalmi élet különböző területein, különböző fenntartói alrendszerekben, továbbá különböző térségi szinteken vizsgálhatják. A doktori program várja a jóléti programok, intézmények és alrendszerek (jövedelempótló támogatások, nyugdíjrendszer, szociális szolgáltatások, szociális munka különböző formái és színterei, családtámogatások, oktatásügy, lakáspolitika, munkaerőpiaci programok, egészségügy) működési problémáinak és eredményességének elemzését célul tűző kutatásokat. A kutatások megközelítése lehet multidiszciplináris, elméleti, történeti, közgazdasági, jogi és politológiai.  

A doktori program célja egyrészt a társadalompolitikai terület tudományos, valamint oktatói utánpótlásának biztosítása, elméleti és gyakorlati szakemberek magas színvonalú képzése; másrészt a hallgatók felkészítése a tudományos fokozat megszerzésére. A képzési program fontosnak tartja a kutatásmódszertani, együttműködési és disszeminációs készségek fejlesztését, amit az egyéni érdeklődésre alapozva valósít meg.