Szociológia PhD-képzés (magyar nyelven)

Szociológia PhD-képzés (magyar nyelven)

Szociológia PhD program

2024.02.20.
Szociológia PhD program

A program vezetője: Örkény Antal
A program titkára: Gerő Márton
A program tanulmányi ügyintézője: Vékony Zsuzsa (vekony.zsuzsa@tatk.elte.hu)
A program adminisztrátora: Timár Krisztina (doktori@tatk.elte.hu)

A szociológia doktori program közösségében tudósok (oktatók) és tudósjelöltek (hallgatók) működnek együtt azzal a céllal, hogy a mindenkori társadalom elméleti és gyakorlati problémáit érintő kérdésekre a kortárs szociológiatudomány legújabb eszközeivel keressenek válaszokat. A szociológia doktori programban való részvétel magas elméleti és módszertani elmélyülést követel a hallgatóktól, ugyanakkor lehetőséget nyújt az őket foglalkoztató problémák lehető legszélesebb körű vizsgálatára. A program második felében a doktoranduszok/doktorjelöltek saját kutatásukat a témavezető mentor segítségével, de autonóm kutatási tervfejlesztés és módszertani döntések alapján végzik, ami felkészíti őket az önálló kutatói és egyetemi oktatói pályára, illetve a piackutató intézetek és vállalatok kiemelt szakmai tartalmú pozícióinak betöltésére. 

A program célja olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos és oktatói karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére. A program felkészíti a hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására – mindezt tartalmi és formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével.