A szakról bővebben

A szakról bővebben

Tudományok metszéspontján

Sinan Aral, az MIT digitális gazdasági kutatóintézetének vezetője szerint az ideális adatelemző három fő (statisztikai, programozói és társadalomtudományi) tudással  rendelkezik, és megvan benne egyfajta kreativitás is. Programunk is erre az elvre épül. Erős matematikai-statisztikai tudást adunk át, amivel új ismereteket tudunk kinyerni az adatokból. Programozói tudás is kell a hatékony adatkezelés érdekében. A harmadik feltétel pedig a társadalomtudományi háttér, ismerni kell ugyanis adataink kontextusát. Ezek mellé a jó kérdések feltételéhez, a jó adatok kijelöléséhez és a jó interpretációk megtalálásához szükséges kreativitás fejlesztését is igyekszünk megvalósítani üzleti analitikai kurzusainkon.  

A szak alapítója  Rudas Tamás, a Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának volt főigazgatója, az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke.

A szak sikere mögött a folyamatos fejlesztés, a változó társadalmi környezethez történő alkalmazkodás áll. A program 25 évvel ezelőtt (ahogy korábbi elnevezése is mutatja) a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésének oktatására jött létre, és elsősorban közvélemény- ill. piackutatókat képzett. A program ekkor még szociológus hallgatók számára kínált specializációként működött. A szakot 2009-ben akkreditálták önálló survey statisztika mesterszakként, Magyarországon és Európában elsőként ezen a néven.

Az azóta lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált adatanalitikai igényeket. Erre az igényváltozásra reagálva a képzés tartalma jelentősen megváltozott. A szakot elvégzett hallgató képes nagy adatbázisok elemzésére, ismeri a mintavétel (survey) alapú kutatások statisztikai megoldásait és képes online kutatások, webanalitika kivitelezésére is a társadalomkutatás tudományos, államigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt. Hálózatelemzési, természetes nyelvfeldolgozási ismeretekkel bír; ismeri a gépi tanulás alapjait; felkészült elemzési megoldások kivitelezésére R-ben és Python-ban, bevezetést nyert az adatelemzési infrastruktúrába (SQL, Git és más eszközök). Mindehhez és a life-long-learninghez nélkülözhetetlen matematikai alapokat is biztosítjuk az ELTE TTK oktatóival együttműködve. A szak tanterve sok választható modult tartalmaz, a digitális adatok analitikáján kívül közpolitikai, tudományos, üzleti és társadalomkutatás is választható.

A munkaadók többsége azért keres survey statisztikai és adatanalitikai tudással rendelkező hallgatóinkat, mert az itt megszerzett tudásuk lehetővé teszi, hogy tolmács szerepben közvetítsenek az informatika világából érkező „data scientist”-ként dolgozó, valamint a társadalomtudományi, közgazdasági háttérrel rendelkező kollégák között. Mindezt a társadalomtudományi és üzleti szemlélet, valamint a statisztikai tudás és programozási készségek találkozása teszi lehetővé. 

A mesterszak célja, hogy olyan statisztikai és adatanalitikai szakértőket képezzen, akik az üzleti világ, a piackutatás, közigazgatás, társadalomkutatás területén egyaránt képesek 

 • a probléma meghatározására
 • az adatgyűjtés és elemzés véghezvitelére 
 • az eredmények értelmezésére
 • az eredmények közérthető bemutatására

Ehhez feltétlenül szükséges a szilárd matematikai alapok elsajátítása mellett a társadalomtudományi szemléletet is. Ehhez a Társadalomtudományi Kar által kínált környezet ideális.

Képzési programunk moduláris

Aktuális változat itt.

A program 6 kötelező blokkra tagolódik:
 • Matematikai alapozás blokk (Matematikai alapvetés, Lineáris algebra, Valószínűségszámítás, Matematikai statisztika)
 • Adatfelvétel blokk (Adatgyűjtési módszerek és mintavétel, Survey adatfeldolgozás)
 • Üzleti kutatás alapjai blokk (Piackutatás, Kommunikáció és projektmenedzsment, Projekt gyakorlat)
 • Programozás blokk (R, Python, Github, SQL)
 • Adatelemzés blokk (Többváltozós valószínűségszámítás és statisztika, Adattudomány, Adatelemzés)
 • Alkalmazás blokk (Kvalitatív kutatás, Társadalomismeret, Hálózatelemzés, HIvatalos statisztikai rendszerek)

Választható szakmai modulok

A kötelezőkön túl differenciált szakmai modulokat is kínálunk, választható kurzusokkal:

 • Gazdasági kutatás specializáció
 • Biomedikális kutatás specializáció
 • Digitális adatok analitikája specializáció
 • Társadalomkutatás specializáció
 • Üzleti kutatás specializáció

Felkészítés a munkaerő-piacra

Programunk része hat hetes kötelező szakmai gyakorlat, évtizedes kapcsolatunk van téren az üzleti élet, akadémiai szféra és közigazgatás neves szereplőivel (névsorukat lásd itt).

Mindezek együttese teszi lehetővé, hogy a diplomát szerzett hallgatóink a munkaerőpiac egyik legkeresettebb, jól fizető szakmájában számos állásajánlat közül választhatnak. Hallgatóink a tapasztalatok szerint könnyen el tudnak helyezkedni; a szakmai iránti kereslet a munkaerő-piaci előrejelzések szerint a jövőben tovább nő. 

A szakon végzetteket képessé tesszük új elemzési módszerek elsajátítására és kifejlesztésére is, hiszen a statisztikus-adatanalitikus szakma folyamatosan változó világunkban folyton új kihívásokkal néz szembe. Éppen ez adja e szakma változatosságát és intellektuális izgalmát. Erről a folyamatos szakmai kihívásról lásd Jennifer Rogerst, az Oxfordi Egyetem statisztika professzorát.

További információk

A felvételi iránt érdeklődők minden évben találkozhatnak szakunk oktatóival és diákjaival a Kar nyílt napján. A nyílt nap késő ősszel/télen kerül megrendezésre. Ezen kívül minden tavasszal felvételi konzultációkat is tartunk az érdeklődők számára. Ezek pontos időpontja megjelenik a kari honlapon és Facebook oldalán is.

"Különösen tetszett a mesterszakban az oktatás kiscsoportos jellege, ami mind a hatékonyság, mind a közösség szempontjából előnyös volt. A viszonylag alacsony óraszám és a sok otthoni  feladat segítette az önálló munkavégzésre való képesség fejlődését, de azt is lehetővé tette, hogy munkát vállaljunk az egyetem mellett, így a mesterszak elvégeztével a többség nem volt munkatapasztalat nélküli pályakezdő." Tovább a teljes interjúra Séd Levente survey statisztika szakon végzett alumnussal.

2024.05.23.