Program

Program

Bővebben a konferenciáról ITT. A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció ITT.

PLENÁRIS PROGRAM | HELYSZÍN: HARMÓNIA-TEREM, -1.85

09:00–09:10
Megnyitó

Szücs Zoltán Gábor

dékánhelyettes – ELTE Társadalomtudományi Kar

Kucsera Tamás Gergely

elnöki főtanácsadó – MNB

09:10–09:30

Kollányi Zsófia

szociálpolitikus, közgazdász, egyetemi adjunktus – ELTE Társadalomtudományi Kar

Egészség, jóllét, humán tőke – a társadalom és gazdaság komplex rendszere 

09:30–10:00

Váradi Balázs

közgazdász, egyetemi docens – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar; vezető kutató – Budapest Intézet

Az oktatás szerepe és jellemzői a humán tőke aspektusából

10:00–10:30

Szikra Dorottya

szociálpolitikus, osztályvezető – HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont

Jóléti rendszerek nehéz időkben. A magyar szociálpolitika változásai európai összehasonlításban

10:30–10:50

SZÜNET

10:50–11:20

Evetovits Tamás

orvos, egészségügyi finanszírozási szakértő, a WHO barcelonai irodájának vezetője

Az elszegényítő mértékű egészségügyi magánkiadásokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és tanulságok (WHO jelentés 2023)

11:20–12:30

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A PLENÁRIS ELŐADÓK RÉSZVÉTELÉVEL

Moderátor: Kucsera Csaba, ELTE Társadalomtudományi Kar

12:30–13:30

EBÉD
13:30–
PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK (LD. LENT)

I. SZEKCIÓ: HUMÁN TŐKE A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK PERSPEKTÍVÁJÁBÓL | SZEKCIÓVEZETŐ: KUCSERA CSABA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: CSEH-SZOMBATHY-TEREM, 0.100B

I. SZEKCIÓ: HUMÁN TŐKE A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK PERSPEKTÍVÁJÁBÓL | SZEKCIÓVEZETŐ: KUCSERA CSABA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: CSEH-SZOMBATHY-TEREM, 0.100B

 13:30–14:00

Csoba Judit

egyetemi tanár – Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Az „Ezüst Generáció” a munkaerőpiacon. Az időskorúak munkavégzésével kapcsolatos tények és sztereotípiák 

14:00–14:30

Alpek B. Levente adjunktus és Tésits Róbert docens

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

A humántőke és egyes demográfiai faktorainak területi eloszlása Magyarországon

14:30–15:00

Hárs Ágnes

vezető kutató – Kopint-TÁRKI

Munkaerőpiac, migráció, vendégmunka – kérdések, hatások, magyarázatok 

15:00–15:15

SZÜNET

15:15–16:15

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Moderátor: Kucsera Csaba, ELTE Társadalomtudományi Kar

Résztvevők: 

 • Hatvani Jácint, társelnök – LIGA Szakszervezetek
 • Horváth Gergely, szociálpolitikus, Civil Centrum Közhasznú Alapítvány
 • Hubai László, egyetemi adjunktus – ELTE Társadalomtudományi Kar

 


II. SZEKCIÓ: AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZOCIÁLIS SZEKTOR DISZFUNKCIÓI ÉS HATÁSAI A HUMÁN TŐKÉRE | SZEKCIÓVEZETŐ: OROSZ ÉVA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: HARMÓNIA-TEREM, -1.85

II. SZEKCIÓ: AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZOCIÁLIS SZEKTOR DISZFUNKCIÓI ÉS HATÁSAI A HUMÁN TŐKÉRE | SZEKCIÓVEZETŐ: OROSZ ÉVA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: HARMÓNIA-TEREM, -1.85

 13:30–14:00

Vitrai József

tudományos munkatárs – Széchenyi István Egyetem; népegészségügyi szakember; a Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület elnöke

 

Az egészségügyi rendszer szerepe a humántőke fejlesztésében

14:00–14:30

Krémer Balázs

szociológus, habilitált egyetemi docens – Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

A szociális szektor alapvető problémái az emberi és dologi tényezők nézőpontjából (munkacím)

14:30–15:00

Balogh Zoltán

dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék; a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke

Humánerőforrás-krízis az egészségügyi szektorban: okok és következmények

15:00–15:15

SZÜNET

15:15–16:15

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Moderátor: Orosz Éva, ELTE TáTK

Résztvevők:

 • Szoboszlai Katalin, szociális munkás, egyetemi docens – Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar
 • Dr. Hegedűs Zsolt, ortopéd sebész főorvos – Wáberer Medical Center, Budapest; Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest; Practice Plus Group Hospital, Bristol, UK
 • Kovácsy Zsombor, egészségügyi jogász; az ELTE tiszteletbeli tanára, 
 • Meleg Sándor, szociális munkás, mesteroktató – Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

III. SZEKCIÓ:  A LOKÁLIS SZINT SZEREPE A HUMÁNTŐKE FEJLESZTÉSÉBEN (CIVILEK, ÖNKORMÁNYZATOK, KÖZÖSSÉG) | SZEKCIÓVEZETŐ: KOLLÁNYI ZSÓFIA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: 0.100A

III. SZEKCIÓ:  A LOKÁLIS SZINT SZEREPE A HUMÁNTŐKE FEJLESZTÉSÉBEN (CIVILEK, ÖNKORMÁNYZATOK, KÖZÖSSÉG) | SZEKCIÓVEZETŐ: KOLLÁNYI ZSÓFIA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR | HELYSZÍN: 0.100A

 13:30–14:00

Terebessy András

adjunktus –  SOTE Népegészségtani Intézet; háziorvos –  Budapest II. kerület Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Az alapellátás lehetőségei a lakosság egészségi állapotának fejlesztésében

14:00–14:30

Berényi Eszter

szociológus – ELTE Társadalomudományi Kar

Korlátok, kötöttségek és cselekvési lehetőségek – helyi oktatási gyakorlatok és a humán tőke)

14:30–15:00

Béres Tibor

szociológus, programfelelős – Autonómia Alaptívány

Komplex helyi szociális programok –  lehetőségek és korlátok

15:00–15:15

SZÜNET

15:15–16:15

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Moderátor: Kollányi Zsófia, ELTE Társadalomtudományi Kar

Résztvevők:

 • Debreczeni Lajos, egészségügyi menedzser, ügyvezető – Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ és Egészségfejlesztési Iroda
 • Csonkáné Utasi Katalin, regionális programvezető – Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Dél-Dunántúli Régió
 • Leonhardt Gergely, regionális programvezető – Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Dél-Dunántúli Régió
 • Radnai Bertalan, polgármester – Ipolytölgyes 
 • Csiszárné dr. Sajgó Erika, aljegyző – Miskolc megyei jogú város

IV. SZEKCIÓ: AZ OKTATÁSPOLITIKA, AZ OKTATÁSI RENDSZER SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A HUMÁNTŐKE HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL | SZEKCIÓVEZETŐ: ASZTALOS PÉTER, MNB | HELYSZÍN: KARI TANÁCSTEREM, 0.100C

IV. Szekció:  Az oktatáspolitika, az oktatási rendszer szerepe és lehetőségei a humántőke helyzete és fejlesztése szempontjából | Szekcióvezető: Asztalos Péter, MNB  | HELYSZÍN: KARI TANÁCSTEREM, 0.100C

 13:30–14:00

Lannert Judit

senior kutató – T-Tudok

 

Oktatási eredmények hatása a gazdasági folyamatokra 

14:00–14:30

K. Nagy Emese

főigazgató – Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet

Korai iskolaelhagyás mögötti okok feltárása, mentorálás szerepe a tehetséggondozásban

14:30–15:00

Benedek András

professor emeritus – BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

 

A felnőtt társadalom képzettségi szintje, élethosszig tartó tanulásban való részvétele, a felnőttoktatási és – képzési rendszer hazai működésének tapasztalatai

15:00–15:15

SZÜNET

15:15–16:15

Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Asztalos Péter, MNB

Résztvevők:

 • Prievara Tibor, tanár – Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
 • Filep Mária, intézményvezető – Sziget Suli
 • Árendás Péter, nyugalmazott igazgató – Illyés Gyula Gimnázium (Budaörs)