Doktori programok

Doktori programok

PROGRAM

PROGRAMIGAZGATÓ 

A PROGRAM TITKÁRA

TANULMÁNYI ÜGYINTÉZŐ ADMINISZTRÁCIÓ

Interdiszciplináris társadalomkutatások – magyar nyelvű képzés

Csepeli György

csepeli.gyorgy@tatk.elte.hu   

Szabó Miklós

szabo.miklos@tatk.elte.hu

Vékony Zsuzsa

vekony.zsuzsa@tatk.elte.hu

Bátori Orsolya 

doktori@tatk.elte.hu

 

Társadalom és szociálpolitika  – magyar nyelvű képzés

Orosz Éva

orosz.eva@tatk.elte.hu

 

Szécsi Judit

szecsi.judit@tatk.elte.hu

 

Szociológia – magyar nyelvű képzés

Örkény Antal

orkeny.antal@tatk.elte.hu

Gerő Márton 

marton.gero@tatk.elte.hu

Zsirai Viktória

doktori@tatk.elte.hu

Sociology (Szociológia) – angol nyelvű képzés

Rudas Tamás

trudas@elte.hu

Koltai Júlia

koltai.julia@tatk.elte.hu

Ignéczi Viktória

viktoria.igneczi@tatk.elte.hu

International Studies (Nemzetközi tanulmányok) – angol nyelvű képzés

Majtényi Balázs

majtenyi.balazs@tatk.elte.hu

Kállai Péter

kallai.peter@tatk.elte.hu

Kredittantervek letölthetőek itt.

Felvételizőknek – jelentkezéssel kapcsolatos információk.

 

Interdiszciplináris társadalomkutatások (magyar nyelvű képzés)

Programvezető: Csepeli György, DSc 

Képzési cél: A program célja olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére.

Képzési terv

Jelentkezés, témakiírások

 

 


Társadalom és szociálpolitika (magyar nyelvű képzés)

Programvezető: Orosz Éva, DSc 

Képzési cél: A Doktori Iskola általános képzési céljainak érvényesítése a doktori program sajátosságainak figyelembevételével, a széles értelemben vett szociálpolitika és szociális munka témáiból doktori fokozatot szerző hallgatók munkájának a támogatása során. A szociálpolitika doktori program ösztönzi és segíti új tudományos eredményeknek a létrehozásában mindazokat, akik hozzá kívánnak járulni a társadalompolitikai kutatások bármely területén – ideértve a szociális munka, szociálpedagógia, közösségfejlesztés kutatási területeit is – a közös tudáskincsünk gyarapításához, a társadalom önismeretének a mélyítéséhez.

Képzési terv

Jelentkezés, témakiírások

 

 


Szociológia (magyar nyelvű képzés)

Programvezető: Örkény Antal, DSc

Képzési cél: A program célja olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos és oktatói karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére. A program felkészíti a hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú kutatási-oktatási tevékenység folytatására – mindezt tartalmi és formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével.

Képzési terv

Jelentkezés, témakiírások


Szociológia (angol nyelvű képzés)

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelvű képzés)

Programvezető: Majtényi Balázs, PhD

Az angol nyelvű képzés leírása itt érhető el.