Németh Renáta az ELTE TáTK új egyetemi tanára

2022.09.14.
Németh Renáta az ELTE TáTK új egyetemi tanára
2022. szeptember 1. napjával Novák Katalin köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki dr. habil. Németh Renátát, az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetének igazgatóját és Statisztika Tanszékének vezetőjét.

Németh Renáta szociológusként és alkalmazott matematikusként diplomázott az ELTE TáTK-án, illetve TTK-án, ezután rögtön kutatói pályára lépett az Egészségfejlesztési Kutatóintézet munkatársaként, ezzel párhuzamosan lett óraadó az ELTE Társadalomtudományi Karán, ahol 2009 óta főállású oktató. Empirikus társadalomkutatási munkáiban kezdetben a társadalmi mobilitás és az egészség társadalmi egyenlőtlenségei foglalkoztatták, ezzel párhuzamosan a felmérésstatisztika bizonyos területein folytatott módszertani kutatásokat. Később, habilitációs disszertációja elkészítésekor a társadalomtudományi kutatásokban megfogalmazható oksági következtetések módszertani problémái kerültek érdeklődése előterébe. Jelenleg leginkább a nagy szövegkorpuszokon alkalmazott gépi szöveganalitikai módszerek szociológiai felhasználása érdekli, kutatócsoportja és több PhD-hallgatója is e területen dolgozik. Több hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, rendszeresen pályázik. Oktatásfejlesztési munkája a karon alapított Survey Statisztika és Adatanalitika mesterszakhoz kötődik, e szaknak már az akkreditálásában is részt vett, jelenleg szakigazgatója. Karunk több más képzésén, így a doktori programokban is meghatározó oktatásszervezési- és fejlesztési szerepet vállalt. 2015 és 2018 között a kar általános és stratégiai dékánhelyetteseként dolgozott, jelenleg az Empirikus Tanulmányok Intézetének vezetője. Oktatásfejlesztési munkája során hallgatóközpontú szemléletet követ, fontosnak tartja a felsőoktatási tevékenység pedagógiai-szakmai megalapozását, és az adott oktatási programot gondozó oktatók együttműködését, közösségük támogatását. Szívügyének tartja a tehetséggondozást, de az áltagosnál több segítségre szoruló hallgatók megfelelő pedagógiai eszközökkel kivitelezett támogatását is. Fontosnak tartja a kurrens tudományos/alkalmazott eredmények megjelenítését az oktatásban, az egyetem és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok erősítését, az oktatás stratégiai szervezésének bizonyítékalapú szemléletét.

Gratulálunk a TáTK új egyetemi tanárának!