Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések
SZAK SZAKFELELŐS
Közösségi pszichiátriai rehabilitáció Bulyáki Tünde, bulyaki.tunde@tatk.elte.hu
Nemzetközi emberi jogok

Salát Orsolya, orsolya.salat@tatk.elte.hu

Szociális minőség menedzser

Hegyesi Gábor, hegyesi.gabor@tatk.elte.hu

Szociális munka szupervíziója

Indries Krisztián, indries.krisztian@tatk.elte.hu

A szakirányú továbbképzések önköltségéből 10% kedvezményre jogosultak az ELTE Alumni Kártya birtokosai.

Közösségi pszichiátriai rehabilitáció

Jelentkezési határidő: 2024. június 23.

Tájékoztató leaflet letöltése.

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

 

levelező

közösségi pszichiátriai rehabilitáció

 

200 000 Ft

 

3

 

25 < 50

 

hetente

 

Budapest

 

TÁRS

Részvétel feltétele: szociális munka alapképzési szakon vagy szociálpedagógia alapképzési szakon, közösségszervező alapképzési szakon, pszichológia alapképzési szakon, gyógypedagógia alapképzési szak pszichopedagógia szakirányon szerzett oklevél (a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél)

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Közösségi pszichiátriai rehabilitáció szakértő

A képzés gyakorisága: hetente

Jelentkezés díja: 5000 forint.

Önköltség: 200 000 Ft (A Kari Tanács 067/2023. KT (06.13.) számú határozata alapján.)

Befizetés módja: átutalással, amelyről a szóbeli behívóval együtt küldenek tájékoztatást

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: A képzés nyelve: MAGYAR.

A jelentkezés módja: felveteli@tatk.elte.hu címre elküldött jelentkezéssel (a levél tartalmában szerepeljen a jelentkező minden személyes adata, a megpályázott képzés és mellékletként a csatolandó dokumentumok).

A szóbeli felvételi vizsga várható ideje: 2024. augusztus

A szóbeli vizsga a szakmai önéletrajz alapján történik.

Felvételi szakirodalom (ajánlott): Bulyáki, T., Gallai,I., Harangozó, J., Kaszás, J., Szabó, L. (2020): Felépülés a mentális zavarból. Alkalmazott Pszichológia 2020, 20(2): 59-76 | http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2021/04/3.pdf

Mintatanterv 

Szakdolgozat és záróvizsga – általános információk 

Szakdolgozati és záróvizsga követelmények 


Nemzetközi emberi jogok szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő:  2024. június 23.

Munkarend Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület

levelező

nemzetközi emberi jogok

(angol nyelven)

 

400 000 Ft

2

25 < 40

havonta

Budapest

TÁRS

Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudományi, gazdaságtudományok vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nemzetközi emberi jogi elemző.

Jelentkezés díja: 5000 forint. 

Önköltség: 400 000 Ft (A Kari Tanács 114/2021. KT (11.30.) számú határozata alapján.)

Befizetés módja: átutalással, amelyről  a szóbeli behívóval együtt küldenek tájékoztatást.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint angol nyelvű szakmai önéletrajz és angol nyelvű motivációs levél. 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: A képzés nyelve: ANGOL. 

A jelentkezés módja: felveteli@tatk.elte.hu címre elküldött jelentkezéssel (a levél tartalmában szerepeljen a jelentkező minden személyes adata, a megpályázott képzés és mellékletként a csatolandó dokumentumok). 

A szóbeli felvételi vizsga várható ideje: 2024. augusztus

A szóbeli vizsga a szakmai önéletrajz és a motivációs levél alapján Skype-on lesz megtartva. 

Mintatanterv

Szakdolgozat és záróvizsga – általános információk

Szakdoglozati és záróvizsga követelmények


Szociális minőség menedzser szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2024. június 23.

Munkarend Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület

levelező

szociális minőség menedzser

260 000 Ft

2

25 < 40

havonta

Budapest

TÁRS

Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti, jogi, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociális minőség menedzser.

Jelentkezés díja: 5000 forint. 

Önköltség: 260 000 Ft (A Kari Tanács 085/2022 (09.27.) számú határozata alapján.)

Befizetés módja: átutalással, amelyről  a szóbeli behívóval együtt küldenek tájékoztatást. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, ami alapján történik a szóbeli vizsga. 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: A képzés nyelve: MAGYAR. 

A jelentkezés módja: a felveteli@tatk.elte.hu  címre elküldött jelentkezéssel (a levél tartalmában szerepeljen a jelentkező minden személyes adata, a megpályázott képzés és mellékletként a csatolandó dokumentumok).

A szóbeli felvételi vizsga várható ideje: 2024. augusztus

BŐVEBBEN A KÉPZÉSRŐL:

1.  Kiknek ajánljuk?

Minden olyan szociális szakembernek, akik a minőségért, minőségfejlesztésért felelősek vagy felelőséget éreznek egy szervezetben.

Állami, önkormányzati, civil, egyházi fenntartású vagy forprofit intézményekben dolgozóknak, és azokon belül elsősorban közép- vagy felsőszintű vezetőknek ajánljuk a képzést. Részletesebben, a szervezetek tartozhatnak egyes minisztériumokhoz vagy annak háttérintézményéhez, megyei vagy helyi önkormányzathoz, s ezen belül is lehet:

  • családsegítő illetve gyermekjóléti intézmény
  • gyermekvédelemi szakellátású intézmény
  • hajléktalan ellátással foglalkozó intézmény
  • idősek szociális ellátását nyújtó intézmény
  • fogyatékosok szociális ellátását nyújtó intézmény illetve
  • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátásával foglalkozó intézmény munkatársa.  

2.     Miért érdemes elvégezni ezt a képzést?

Olyan szociális szakembereket képzünk, akik jártasak a minőségfejlesztésben és minőségirányításban: olyan átfogó ismeretekkel fog rendelkezni a nálunk végzett szakemberek, mint az EFQM modell vagy az ISO 9001: 2015-ös szabvány ismerete. Ez a szemlélet egyelőre hiány a szociális szakmán belül, ezért is jelent a nálunk végzők számára komoly előnyt azok az ismeretek, amiket átadunk. A képzésünk Magyarországon egyedülálló és hiánypótló.

3.     Mi a képzés tartalma?

A képzés négy pilléren nyugszik: jogi alapismeretek; társadalom,- szociálpolitika és szociális munka elmélet; minőség és menedzsment ismeretek.  

A képzés során összesen 16 tárgyat oktatunk 4 blokkban, amelyeknek a pontos megnevezése a következő:

  • „A szociális szféra jogi ismeretei”
  • „A társadalom- és szociálpolitika, szociális munka elvei és gyakorlata”
  • „Szociális szervezetek menedzsmentje”
  • „Minőség a szociális szektorban és szervezetekben” 

4.     Milyen végzettséget ad a képzés?

Szakirányú továbbképzési szak, mely megszerezhető BA/BSc illetve MA/MSc, valamint osztatlan végzettség esetén.

A szak maga az általánosabb szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak specializációja. Előbbit az EURODIR (az Európai Szociális Intézmények Igazgatóit képző iskolák egyesülete) akkreditálta, vagyis az itt szerzett diplomát elfogadják az EU szociális intézményeiben.     

5.     Egyéb előnye a képzésnek?

Kreditpontot ér a szakirányú szak elvégzése.

A diploma megszerzése esetén, személyi gondoskodást nyújtó intézményben dolgozó kollégák kötelező továbbképzésétől eltekint a jogszabály egy 6 éves periódusra, amennyiben olyan munkakörben dolgoznak, amihez ez a végzettség megfelel a munkaköréhez. 

Mintatanterv 2017-ben felvetteknek

Mintatanterv – 2019-től felvetteknek

Szakdolgozat és záróvizsga – áltános információk

Szakdolgozati és záróvizsga követelmények


Szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2024. június 23.

Munkarend Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület

levelező

szociális munka szupervízója

260 000 Ft

4

25 < 50

hetente

Budapest

TÁRS

Részvétel feltétele: szociális munka alapképzési szakon vagy szociálpedagógia alapképzési szakon  (a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű szociális munka képzésben) szerzett oklevél; ötéves, szociális szolgáltatásban szerzett szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociális munka szupervízora.

A képzés gyakorisága: hetente

Jelentkezés díja: 5000 forint. 

Önköltség: 260 000 Ft (A Kari Tanács 085/2022 (09.27.) számú határozata alapján.)

Befizetés módja: átutalással, amelyről  a szóbeli behívóval együtt küldenek tájékoztatást. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint az előírt szakmai gyakorlat igazolása és szakmai önéletrajz, amelyben szupervízori tapasztalatait is mutassa be. 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: A képzés nyelve: MAGYAR. 

A jelentkezés módja: felveteli@tatk.elte.hu címre elküldött jelentkezéssel (a levél tartalmában szerepeljen a jelentkező minden személyes adata, a megpályázott képzés és mellékletként a csatolandó dokumentumok). 

A szóbeli felvételi vizsga várható ideje: 2024. augusztus

A szóbeli vizsga a szakmai önéletrajz alapján történik.

Mintatanterv 2017–19. között felvetteknek

Mintatanterv 2020-tól felvetteknek

Szakdolgozat és zárvóvizsga – általános információk 

Szakdolgozati és záróvizsga követelmények

Szakdolgozati és záróvizsga követelmények 2020-tól felvetteknek