Felvettek! – Információ elsőéveseknek

Kedves Elsőévesek! 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának minden oktatója és dolgozója nevében köszöntöm Önöket az egyetemi polgárok körében.

Beiratkozásukkal Magyarország legnagyobb hagyományokkal bíró felsőoktatási intézményének egyik fiatal, és 2003 őszén történt megalakulása óta dinamikusan fejlődő karának hallgatóivá váltak, ahol négy alap- és tizenkét  mesterszakunkkal egyedülállóan széles képzési kínálatot biztosítunk hallgatóink számára. Szombathelyi intézményünkben pedig két alapképzési szakon, valamint két felsőoktatási szakképzésen várjuk hallgatóinkat. Önök egy olyan intézményt választottak, amelyik nem elégszik meg azzal, hogy a hazai társadalomtudományok legértékesebb történeti örökségének birtokosa, hanem minden erejét latba veti, hogy javítsa helyzetét a társadalomtudományi oktatás és kutatás nemzetközi élvonalában is.

Hamarosan tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy a kemény tanulmányi követelmények támasztása mellett a Társadalomtudományi Karon oldott, nyitott légkör fogadja majd Önöket, amelyben kérdéseikkel nyugodtan fordulhatnak tanáraikhoz, akik nem csak a tanórákon, hanem akár informális folyosói beszélgetéseken is igyekeznek megosztani Önökkel megszerzett tudásukat.

Az egyetemista életmód nagyfokú szabadságot biztosít Önöknek, ami ugyanakkor felelősséggel is jár, hiszen maguk helyett senki sem fogja beosztani az idejüket: nem kényszerítjük Önöket egyes kurzusok elvégzésére, csak kivételesen kapnak házi feladatot, és nem fognak felelni az egyes anyagrészekből. Ugyanakkor kemény zárthelyiken és hatalmas tudásanyagot átfogó vizsgákon mérettetik meg az, hogy miként tudtak élni a megnyíló lehetőségekkel. Tapasztalni fogják azt is, hogy nem elégszünk meg lexikális tudásuk ellenőrzésével, hanem azt is elvárjuk, hogy a társadalom- és gazdaságtudományok művelőiként tegyenek szert az önálló kritikai gondolkodás képességére is, e nélkül ugyanis alkalmatlanok maradnának arra, hogy az egyetemről kikerülve igazi értelmiségi életet éljenek.

Tanulmányaik mellett az egyetemen és a karon rengeteg kulturális, sport és egyéb szabadidős program várja Önöket. Használják ki ezeket a lehetőségeket, hiszen ezekkel életük legszebb éveivé tehetik a nálunk töltött időt! Ismerjék meg hallgatótársaikat és oktatóikat, és kössenek olyan barátságokat, amelyek végigkísérhetik magukat egész életpályájukon!

Érezzék jól magukat az ELTE Társadalomtudományi Karának hallgatóiként, vegyenek részt közös programjainkon, és ne feledjék: az egyetem polgáraiként mostantól intézményünket Önökön keresztül is megítéli a külvilág.

Juhász Gábor
dékán

Kapcsolat

A beiratkozással kapcsolatos főbb tudnivalók a lenti, legördülő blokkokban olvashatóak.

Beiratkozással kapcsolatos egyéb felvilágosítást a Tanulmányi Hivatal nyújt ügyfélfogadási időben. 

Gólyatáborunk 2019. augusztus 29. és szeptember 1. között lesz. Facebook esemény

Információk az első lépésekről és az egyetemi szolgáltatásokról az ELTE felvetteknek szóló oldalán.

Frissen felvett sajátos nevelési igényű hallgatóinknak az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda augusztus 27-én Nulladik Napot szervez, amire itt kell regisztrálni augusztus 15-ig. 


Első évfolyamok beiratkozása – 2019/20-as tanév I. félév

ELSŐ ÉVFOLYAMOK BEIRATKOZÁSA – 2019/20. tanév 1. félév
szak időpont terem
nemzetközi tanulmányok ALAPKÉPZÉS angol nyelven (csak külföldi jelentkezőknek, akik Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok lesznek, vagy devizás képzésre nyertek felvételt)

2019. szeptember 2.
(hétfő) 10:00 óra

1.71 Pócza Jenő terem
nemzetközi tanulmányok mesterképzés – ANGOL NYELVEN 2019. szeptember 2. (hétfő) 14:00 óra 1.71 Pócza Jenő terem
kulturális antropológia mesterképzés – ANGOL NYELVEN 2019. szeptember 2. (hétfő) 14:00 óra 1.71 Pócza Jenő terem
alkalmazott közgazdaságtan alapképzés – ANGOL NYELVEN 2019. szeptember 3. (kedd) 10:00 óra 1.71 Pócza Jenő terem
szociális munka ALAPKÉPZÉS 2019. szeptember 3. (kedd) 14:00 óra 7.14-es terem
szociológia ALAPKÉPZÉS – angol nyelven 2019. szeptember 4. (szerda) 9:00 óra

Konferencia terem (-1.75)

szociológia ALAPKÉPZÉS – magyar nyelven 2019. szeptember 4. (szerda) 10:00 óra

Konferencia terem (-1.75)

KARI TANÉVNYITÓ 2019. szeptember 4. (szerda) 12:30 óra

Konferencia terem (-1.75)

nemzetközi tanulmányok ALAPKÉPZÉS (a felvi.hu-n keresztül angol és magyar nyelvű képzésre jelentkezetteknek) 2019. szeptember 5. (csütörtök) 10:00 óra

Konferencia terem (-1.75)

MINDEN MAGYAR NYELVŰ NAPPALI TAGOZATOS MESTERKÉPZÉS 2019. szeptember 5. (csütörtök) 14:00 óra

Konferencia terem (-1.75)

LEVELEZŐ tagozatos MESTERKÉPZÉSEK (közösségi és civil tanulmányok, szociális munka és szociálpolitika) 2019. szeptember 6. (péntek) 14:00 óra

Konferencia terem (-1.75)

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.)


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap (=szakkezdési nyilatkozat) és mellékletei
 • TAJ-kártya (eredeti és fénymásolat), amely a társadalombiztosítási azonosító jelet (9 jegyű) tartalmazza
 • Adókártya, (eredeti és fénymásolat), amely az adóazonosító jelet (10 jegyű) tartalmazza
 • 1 db fénykép: 4x4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
 • személyigazolvány (eredeti)
 • lakcímkártya (eredeti és fénymásolat)
 • nem magyar állampolgárságú hallgató esetén útlevél (eredeti) + tartózkodási engedély (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: középiskolai bizonyítvány (eredeti és fénymásolat), ha felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél (eredeti és fénymásolat)
 • meglévő nyelvvizsga bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • megítélt többletpontot igazoló okirat (eredeti és fénymásolat)

Önköltséges képzésre felvett hallgatókra vonatkozó információk

A 2019/20. tanévre vonatkozó önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjak itt letölthetőek.

Információk az önköltség befizetési módjáról itt letölthetőek.

Befizetési határidő (HKR 470. §): Beiratkozáskor 50%-ot kell befizetni és igazolni, a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 2019. október 15-ig. Csökkentésre / fizetési haladékra vonatkozó dékáni méltányossági kérvény kizárólag Neptunon keresztül adható be, a kérvények augusztus 29-től érhetők el. DIÁKHITEL2 segítségével történő önköltség teljesítés szándéka esetén beiratkozáskor a szerződés másolatának bemutatása szükséges, fizetési kötelezettség ilyen esetben a beiratkozáskor nincs.

Önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak várhatóan minden félévben pályázatot hirdetünk egyéb ösztöndíjra, amely a  szociális helyzet és a felvételi eredmény (2. félévtől az elért tanulmányi eredmény) alapján kerül megállapításra az intézmény saját bevételének terhére.
A 2019/20. tanév 1. félévére vonatkozó pályázatot várhatóan 2019. október 22-től november 20-ig lehet beadni, kizárólag Neptunon keresztül.
Korábbi félévek pályázatairól bővebben itt találnak információkat


Kreditátvitel

Korábban elvégzett tanulmányok alapján történő beszámítást, azaz kreditátvitelt Neptunon keresztül lehet kérelmezni 2019. aug. 30-tól szept. 15-ig. A kérvényhez csatolni kell a korábban elvégzett tárgy kreditigazolását, amely hitelesen tartalmazza a teljesítést és a tárgy tematikáját.