Felvettek! – Információ elsőéveseknek

Kedves Elsőéves Hallgatók!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának minden oktatója és dolgozója nevében köszöntöm Önöket az egyetemi polgárok körében.

Beiratkozásukkal Magyarország legnagyobb hagyományokkal bíró felsőoktatási intézményének egyik fiatal, és 2003 őszén történt megalakulása óta dinamikusan fejlődő karának hallgatóivá váltak, ahol három alap- és tíz mesterszakunkkal egyedülállóan széles képzési kínálatot biztosítunk hallgatóink számára. Szombathelyi intézményünkben pedig négy alapképzési szakon, valamint két felsőoktatási szakképzésen várjuk hallgatóinkat. Önök egy olyan intézményt választottak, amelyik nem elégszik meg azzal, hogy a hazai társadalomtudományok legértékesebb történeti örökségének birtokosa, hanem minden erejét latba veti, hogy javítsa pozícióját a társadalomtudományi oktatás és kutatás nemzetközi élvonalában is.

Hamarosan tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy a tanulmányi követelmények támasztása mellett a Társadalomtudományi Karon oldott, nyitott légkör fogadja majd Önöket, amelyben kérdéseikkel nyugodtan fordulhatnak tanáraikhoz, akik nem csak a tanórákon, hanem akár informális beszélgetéseken is igyekeznek megosztani Önökkel megszerzett tudásukat.

Az egyetemista életmód nagyfokú szabadságot biztosít Önöknek, ami ugyanakkor felelősséggel is jár, hiszen maguk helyett senki sem fogja beosztani az idejüket: nem kényszerítjük Önöket egyes kurzusok elvégzésére, önállóan kell majd felkészülniük a megmérettetésekre. Tapasztalni fogják azt is, hogy nem elégszünk meg lexikális tudásuk ellenőrzésével, hanem azt is elvárjuk, hogy a társadalom- és gazdaságtudományok művelőiként tegyenek szert az önálló kritikai gondolkodás képességére is, e nélkül ugyanis alkalmatlanok maradnának arra, hogy az egyetemről kikerülve igazi értelmiségi életet éljenek.

A 2020-as tanévkezdésre a világjárvány árnyékában készülünk. Szeretnénk, ha az egyetemi tanulmányaik kezdetén személyesen megismerhetnék hallgatótársaikat, oktatóikat. Azt kívánjuk Önöknek, hogy belekóstolhassanak az egyetem kulturális, sport és egyéb szabadidős programjaiba, hiszen ezekkel életük legszebb éveivé tehetik a nálunk töltött időt. Mindenekelőtt azonban az Önök biztonságát kell szem előtt tartanunk, így kérjük együttműködésüket az esetleges korlátozások betartásában. Mi, a Társadalomtudományi Kar oktatói és dolgozói azon munkálkodunk majd, hogy az esetlegesen szigorodó körülmények ellenére is emlékezetessé tegyük egyetemi éveik kezdetét – Önöket pedig arra kérjük, hogy óvják saját maguk és környezetük egészségét. Ne feledjék: az egyetem polgáraiként mostantól intézményünket Önökön keresztül is megítéli a külvilág. Várjuk Önöket az ELTE Társadalomtudományi Karán, sikeres tanulmányokat kívánok Önöknek!

Juhász Gábor
dékán

Kapcsolat

A beiratkozással kapcsolatos főbb tudnivalók a lenti, legördülő blokkokban olvashatóak.

Beiratkozással kapcsolatos egyéb felvilágosítást a Tanulmányi Hivatal nyújt ügyfélfogadási időben. 

Gólyatábor: Információ hamarosan.

Információ az első lépésekről és az egyetemi szolgáltatásokról az ELTE központi honlapján: https://www.elte.hu/felvettek


Első évfolyamok beiratkozása – 2021/22-es tanév I. félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karon (ELTE TáTK) az ELSŐ ÉVFOLYAMOK BEIRATKOZÁSA – 2021/22. tanév 1. félév 2021. augusztus 30-tól szeptember 3-ig.

A személyesen (vagy meghatalmazott segítségével) beiratkozóknak időpontot kell foglalnia, az ehhez tartozó felületet 2021. aug. 16-tól aug. 29-ig érik el az elsős hallgatók.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS ESETÉN

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap (2 db: hallgatói és intézményi példány) és melléklete
 • meghatalmazás, ha a hallgató helyett valaki más jön el a személyes beiratkozásra
 • TAJ-kártya (eredeti és fénymásolat), amely a társadalombiztosítási azonosító jelet (9 jegyű) tartalmazza
 • Adókártya, (eredeti és fénymásolat), amely az adóazonosító jelet (10 jegyű) tartalmazza
 • 1 db fénykép: 4x4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
 • személyigazolvány (eredeti)
 • lakcímkártya (eredeti és fénymásolat)
 • nem magyar állampolgárságú hallgató esetén útlevél (eredeti) + tartózkodási engedély (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: középiskolai bizonyítvány (eredeti és fénymásolat), ha felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél (eredeti és fénymásolat)
 • meglévő nyelvvizsga bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • megítélt többletpontot igazoló okirat (eredeti és fénymásolat)
 • kitöltött beiratkozólap az ELTE TáTK Némedi Dénes Könyvtárba

ONLINE módon történő beiratkozás esetén a kérvényezőknek a kérvény elfogadásakor külön értesítést küld a Tanulmányi Hivatal, nekik a fenti okiratok / bizonyítványok / oklevelek eredeti példányát a jelenlétre való átálláskor kell bemutatniuk. (Várhatóan 2021-ben.)


Önköltséges képzésre felvett hallgatókra vonatkozó információk

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó önköltségek és idegennyelvű hozzájárulási díjak itt letölthetőek. 

Információk az önköltség befizetésének módjáról 

Befizetési határidő (HKR 470. §): A személyes/online beiratkozásig 50%-ot kell befizetni, a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 2020. október 15-ig. Csökkentésre / fizetési haladékra vonatkozó dékáni méltányossági kérvény kizárólag Neptunon keresztül adható be, a kérvények augusztus 31-től érhetők el. DIÁKHITEL2 segítségével történő befizetés esetén befizetési kötelezettség NINCS beiratkozáskor.


Kreditátvitel

Korábban elvégzett tanulmányok alapján történő beszámítást, azaz kreditátvitelt Neptunon keresztül lehet kérelmeznie az aktív hallgatónak 2020. aug. 31-től szept. 13-ig. A kérvényhez csatolni kell a korábban elvégzett tárgy kreditigazolását, amely hitelesen tartalmazza a teljesítést és a tárgy tematikáját.


Tájékoztató speciális szükségletű hallgatóknak

Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) augusztus végén online tájékoztató-információs programokat szervez. Elérhetőségük: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Speciális szükségletű hallgatók regisztrációja az ELTE TáTK-n:
Időpontja: 2020.08.31. 9:00-15:00, 2020.09.04. 9:00-15:00.
Helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb, 7.103-as szoba.

Segítünk fogyatékosággal és/vagy krónikus betegséggel élő hallgatóinknak: https://tatk.elte.hu/eselyegyenloseg
A hallgatók a regisztrációhoz szükséges dokumentumokról az alábbi oldalon tájékozódhatnak: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/regisztracio