Tudományos élet

Tudományos élet

Tudományos élet

2019.02.20.
Tudományos élet
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzési és kutatási kapacitása, tudományos eredményei, kiterjedt nemzetközi kapcsolatai versenyképes minőséget garantálnak. Intézményünk Magyarország legnagyobb tudományos bázisa, amit jól érzékeltet az adat, hogy az összes akadémikus több mint 20%-a egyetemünkhöz kötődik.*

Az ELTE TáTK-n működő kutatócsoportok és kutatási projektek a társadalomtudományos kérdések, kutatási módszerek és problémák teljes spektrumát lefedik. A karon folyó kutatási tevékenységhez – beleértve a kutatási és innovációs projekteket és folyóiratszerkesztést – a kutató-oktatók meghívására számos hallgató is aktívan hozzájárul.

Alap- és mesterképzéses hallgatók számára a kari kutatási projektekben való részvételen túl a Tudományos Diákkörök munkájába való bekapcsolódás jelenti az első betekintést az akadémiai munkába. A Szociológia Doktori Iskola pedig a társadalomtudományos pálya iránt érdeklődő és elkötelezett, mesterszakos diplomával rendelkező hallgatókat várja #TáTKarokkal.


* forrás: https://www.elte.hu/kutatas