Némedi Dénes Könyvtár

Némedi Dénes Könyvtár

Némedi Dénes Könyvtár

Kedves Olvasóink!

 

A 484/2020. (XI.10) Kormány rendelet alapján könyvtárunk 2020.11.11-től határozatlan ideig zárva tart.

Ez idő alatt a Kar hallgatói és dolgozói, előzetes igényleadást követően, kölcsönözhetnek, vagy hozhatnak vissza dokumentumokat

előre egyeztetett és könyvtár által visszaigazolt időpontban.

(Dokumentumok megrendelése és időpont egyeztetés: konyvtar@tatk.elte.hu)

A zárvatartás alatt elérhető szolgáltatásainkról és információforrásainkról részletesebben.

Szakdolgozatok elérése a zárvatartás idején

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtára a Karon folyó oktatás és kutatás igényeinek megfelelően gyűjti és bocsátja rendelkezésre a nyomtatott és elektronikus információkat.

A Könyvtárat 2003-ban alapították, de az állományának alapját az 1969-ben alapított Szociológiai Intézet gyűjteménye képezi. A Kar oktatási tevékenységének bővülésével 2006-ban átkerült az általános szociális munkás szak anyaga a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárából.
A Könyvtár 2015. május 12-i Kari Tanács határozata alapján vette fel Némedi Dénes nevét, akinek hagyatéka az állomány részét képezi.

Könyvtár gyűjtőköre:
Főgyűjtőkör: szociológia és szakszociológiák, politológia, szociálpszichológia, kulturálisantropológia, demográfia, statisztika, egyetemes és magyartársadalomtörténet, szociálpolitika, szociális munka, gyermekvédelem, nemzetközi tanulmányok, közgazdaságtan, Európai Unió szakirodalma, egészségpolitika, a kar oktatástörténete, karon készült szakdolgozatok.
Mellékgyűjtőkör: filozófia, humánökológia, matematika, vallásantropológia, számítástechnika, pedagógia, epidemiológia, egészségügyi menedzsment, közigazgatás, jog, pszichológia.

Elérhetőség:
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  2.217

Telefonszám
olvasószolgálat 372-2500/6881

e-mail címek:
központi: konyvtar@tatk.elte.hu
kölcsönzés hosszabbítás: hosszabbitas@tatk.elte.hu
könyvtárközi kérés: konyvtarkozi@tatk.elte.hu