Küldetésünk, víziónk és eredményeink

2018.12.05.
Küldetésünk, víziónk és eredményeink

Küldetésünk:

hogy karunk inspiratív, sokszínű és befogadó környezetet biztosítson minden itt tanuló hallgató és kutató-oktató számára. 

Magyarország első számú egyetemének karaként és az ország vezető társadalomtudományi oktató intézményeként arra törekszünk, hogy a világot – a társadalom mikro és makro szintjein – érteni, megváltoztatni, jobbítani kívánó szakembereket képezzünk a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. 

Víziónk:

hogy a kortárs felsőoktatási trendeknek megfelelően olyan képzési hellyé váljunk, amely:
  • szervesen kapcsolódik az itthoni és nemzetközi akadémiai közösségbe, továbbá 

  • mind szellemiségében, mind szakmaiságában otthont képes adni országokon és kontinenseken, valamint kultúrákon és diszciplínákon átívelő tudományos kutatásoknak, oktatási projekteknek.

Víziónk, hogy támogató, ösztönző légkört biztosítsunk minden magyar és külföldi hallgatónk és kutató-oktatónk számára.

Értékeink:

Kritikai gondolkodás
Hisszük, hogy a világ megismerésének tudományos gyakorlatában egyaránt fontos a tradíció és a kritikai gondolkodás. Tudjuk, hogy történeti szemléletmód és az újító, kritikai reflexió szintézise vezet a tudomány haladásához. 
 
Kollaboráció – csapatmunka
Hiszünk az intézmények és kutatók közötti párbeszéd fontosságában és a tudásmegosztásban. Mind a tananyagfejlesztés, mind az oktatás során előtérbe helyezzük a csapatmunkát, hogy hallgatóinkat a lehető legfrissebb tudományos trendekkel ismertethessük meg, illetve felkészítsük őket a munkaerő-piaci és akadémiai gyakorlatokra.
 
Befogadás – nyitottság
Hiszünk a sokszínűség erejében és a véleményszabadságban. Autonóm személyeket oktatunk, akikre partnerként tekintünk: becsüljük hallgatóink intézményi teljesítményét és tiszteljük gondolkodó, érző és létező személyiségük egészét.  
 
Társadalmi felelősségvállalás
Hiszünk a társadalmi felelősségvállalás szükségességében. Minden kari polgárunkat arra ösztönözzük, hogy a maga érzékenységének megfelelő eszközökkel és módszerekkel tegyen a közösségért és a környezetért. 

Eredményeink: A TáTK-n végzettek a munkaerőpiacon

Cikkünk a lehetséges karrierutakról, pályákról társadalomtudományi végzettséggel
Alumni interjúk (Arcképcsarnok)

Jelentkezések

Karunk képzéseire 2018-ban beadott jelentkezések, illetve az első helyen minket megjelölő jelentkezők száma 3000+, illetve 650+ fő volt. A felsőoktatás folyamatosan szűkülő mezőjében változatlanul sok jelentkező tartja értékesnek az ELTE által kiadott társadalomtudományi diplomát, és a TáTK színvonalas képzéseit.

Magas minőségű képzések

A HVG  éves Diploma különszámaiban három, karunkon is oktatott társadalomtudományi alapképzésről készített országos rangsort. E háromból mind a szociológia, mind a szociális munka alapképzési szak rangsorában az ELTE Társadalomtudományi Kar végzett első helyen (2016). A harmadik, nemzetközi tanulmányok alapképzési szak kapcsán 8 másik kart megelőzve, ezüstérmes helyet szerzett az ELTE TáTK (2016.). A HVG a rangsorát a felvételizők körében számított népszerűségre, illetve a jelentkező hallgatók kiválóságára alapozza.

A Heti Válasz gazdaságtudományi képzési területről készített országos felsőoktatási rangsora alapján a szakterület legjobb képzését az ELTE-TáTK nyújtja. Ezzel az eredménnyel karunk megelőzi a BCE, a BME, a BGF, a DE, az SZTE és a PTE valamennyi gazdaságtudományi karát. A Heti Válasz a rangsorát a hallgatói kiválósági adatokra alapozza.

Hallgatói sikereink

Vonatkozó információk a Minőségbiztosítás menüpontban.