Kari TDK-felhívás – 2019. ősz

2019.09.19.
Kari TDK-felhívás – 2019. ősz
A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden alap- vagy mesterszakos hallgatója egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet 2019. 11. 25. éjfélig kell elküldeni.

TDK-megbeszélés

2019. 10. 01-én, 13.30–14.30 h között a 7.97-es teremben. A megbeszélésen egyrészt technikai kérdéseket lehet feltenni a TDK-val kapcsolatban, ill. felmérjük az esetleges félévközi alkalmakra vonatkozó igényeket.

Beadási határidő

A dolgozatot  2019. 11. 25. éjfélig kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu címre. 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Egyéb formai követelmények

Betűtípus: Times New Roman 12
Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
A margók mérete egységesen: 2,5 cm
Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

A konferencia időpontja

2019. 12. 13.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat).

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni: Sik Domonkos (kari TDT-elnök) és Lengyel Lea (kari TDK-titkár).

 

Plakát