Szociológia mesterképzési szak

Szakigazgató: Gecser Ottó, egyetemi docens

Ha érteni akarod a világod, és tenni is szeretnél azért, hogy érthetőbb legyen;
Ha szeretsz utánajárni a dolgoknak, és vonz a felfedezés öröme;
Ha szereted a pontos megfogalmazásokat és a módszeres elemzéseket;
Ha olyasmivel akarsz foglalkozni, ami egyszerre kreatív és hasznos, jó neked és jó másnak is;
Akkor érdemes jelentkezned az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociológia Mesterképzésére.

 • Magyarország legrégebbi szociológusképzése a társadalomkutatás témáinak és módszereinek egyedülállóan széles kínálatát nyújtja.
 • Függetlenül attól, hogy tanultál-e már szociológiát vagy most szeretnél elmélyedni benne, nálunk gyakorlatot szerezhetsz minden olyan módszer alkalmazásában – a kérdőíves felméréstől a történelmi dokumentumok elemzésén át az interjúkészítésig, a resztvevő megfigyeléstől a tartalomelemzésen át a hálózatkutatásig – amelyekre tanulmányaid során és a későbbiekben szükséged lehet.
 • Oktatóink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek egyebek mellett az állampolgári szocializáció, a civil társadalom, a digitális kommunikáció, a nemi egyenlőtlenségek, a korrupció, a nyilvánosság, a kollektív emlékezet, a politikai mozgalmak, a társadalmi identitás, a társadalomszerkezet vagy a történelmi traumák kutatásában.
 • Hallgatóink visszajelzéseit is figyelembe véve képzésünket igyekeztünk minél közelebb vinni a társadalomkutatás gyakorlatához.
 • Nálunk már az első félévben elkezdődik az önálló kutatómunka: célunk az, hogy a nálunk tanuló fiatal elemzők minél hamarabb, de legalább az első félév végéig megtalálják a számukra legmegfelelőbb kutatási területet.
 • Kurzuskínálatunkban egyszerre próbáljuk megjeleníteni a sokféleséget és az elmélyülés, a specializáció lehetőségét, hogy a tőlünk kikerülő kutatók szakképzett értelmiségiek és művelt szakemberek legyenek.
 • Nálunk minden adott szoros baráti és szakmai közösségek létrejöttéhez, melyek tagjai a diploma megszerzése után is kapcsolatban maradnak és segítik egymás karrierjét. Az ország legrégebbi szociológusképzéseként a szak e szempontból is kivételes kapcsolatokkal rendelkezik.

Idén szeptembertől három, útközben választható specializációt kínálunk:

 1. TÁRSADALMI DINAMIKA ÉS HÁLÓZATKUTATÁS                
 2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁRSADALOM- ÉS KULTÚRAKUTATÁS                
 3. MIKROSZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

Felvételi információk

Szak

szociológia (MNÁ, MNK és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali (a levelezőn 5×2 nap: péntek, szombat)

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 • Beck, Ulrich: Túl renden és osztályon? – Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. In: Angelusz Róbert – Éber Márk – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. Tankönyvtár [www.tankonyvtar.hu], Bp., 2010.
 • Goffman, Erving: A terepmunkáról. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Bp., 2013. 53-60. old.
 • Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás, 2. kiadás. Budapest: Corvina, 2006.
 • Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: uő.: Tanulmányok. Osiris, Bp., 1998. 127-155. old.Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.16.