Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a kar – Szenátus által átruházott jogkörben eljáró – döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete.

Kari Tanács tagjai

A Tanács elnöke

Prónai Csaba dékán

A Tanács oktató tagjai

Barna Ildikó, Empirikus Tanulmányok Intézete

Németh Renáta, Empirikus Tanulmányok Intézete

Kollányi Zsófia, Közgazdaságtudományi Intézet

Varga Imre, Közgazdaságtudományi Intézet

Ziegler Tamás, Politikai és Nemzetközi tanulmányok Intézete

Kállai Péter, Politikai és Nemzetközi tanulmányok Intézete

Hubai László, Szociális Tanulmányok Intézete

Sziklai István, Szociális Tanulmányok Intézete

Keller Márkus, Szociológia Intézet

Takács Erzsébet, Szociológia Intézet

Örkény Antal, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Szabó Miklós, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

A Tanács oktató póttagjai

Simon Dávid, Empirikus Tanulmányok Intézete

Székely Klára, Közgazdaságtudományi Intézet

Salát Orsolya, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Bulyáki Tünde, Szociális Tanulmányok Intézete

Sík Domonkos, Szociológiai Intézet

Papp Richárd, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Nem oktató-kutató munkatársak képviselete

Egri Krisztina, könyvtárvezető

A Tanács hallgató tagjai

Vasas Máté, Hallgatói Önkormányzat

Bálint Izabell, Hallgatói Önkormányzat

Balogh Fanni, Hallgatói Önkormányzat

Bényei Tamás, Hallgatói Önkormányzat

Ferenczi Mercédesz, Hallgatói Önkormányzat

Pikó Balázs, Hallgatói Önkormányzat 

A Tanács hallgató póttagjai

Nyári Ábris, Hallgatói Önkormányzat 

Holovits Lili, Hallgatói Önkormányzat 

György Bálint, Hallgatói Önkormányzat 

Az ELTE Szenátus határozatai

A Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kari Tanács ügyrendje