Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a kar – Szenátus által átruházott jogkörben eljáró – döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete.

Kari Tanács tagjai

A Tanács elnöke

Prónai Csaba dékán

A TANÁCS OKTATÓ TAGJAI

Csányi Gergely, Empirikus Tanulmányok Intézete

Simon Dávid, Empirikus Tanulmányok Intézete

Székely-Doby András, Közgazdaságtudományi Intézet

Varga Imre, Közgazdaságtudományi Intézet

Schweitzer András, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Kállai Péter, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Arapovics Mária, Szociális Tanulmányok Intézete

Sziklai István, Szociális Tanulmányok Intézete

Bódy Zsombor, Szociológia Intézet

Havrancsik Dániel, Szociológia Intézet

Kiss Máté, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Szabó Miklós, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

A TANÁCS OKTATÓ PÓTTAGJAI

Tátrai Annamária, Empirikus Tanulmányok Intézete

Kovács László, Közgazdaságtudományi Intézet

Kromják Laura, Politikai és Nemzetközi tanulmányok Intézete

Hubai László, Szociális Tanulmányok Intézete

Berényi Eszter, Szociológiai Intézet

Lendák-Kabók Karolina, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

NEM OKTATÓ-KUTATÓ MUNKATÁRSAK KÉPVISELETE

Egri Krisztina, könyvtárvezető

A TANÁCS HALLGATÓ TAGJAI

Kardos Gábor, Hallgatói Önkormányzat

Zántó Réka, Hallgatói Önkormányzat

Nyári Ábris, Hallgatói Önkormányzat

Pikó Balázs, Hallgatói Önkormányzat 

Ercsi Dániel, Hallgatói Önkormányzat

Retkes Bálint, Hallgatói Önkormányzat

A TANÁCS HALLGATÓ PÓTTAGJAI

Kosz Julianna, Hallgatói Önkormányzat 

Beri Dominika, Hallgatói Önkormányzat 

Sőregi Eszter Csenge, Hallgatói Önkormányzat

A TANÁCS doktorandusz TAGJA

Végh Elizabet, Doktorandusz Önkormányzat

Az ELTE Szenátus határozatai

A Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kari Tanács ügyrendje