Survey statisztika mesterképzési szak

Szakigazgató: Németh Renáta, egyetemi docens

Mi a survey statisztika?
A statisztika az adatok gyűjtésének, elemzésének és értelmezésének tudománya. Sem bizonyítékokon alapuló gyógyítás, sem meglapozott közpolitikai döntések meghozatala, sem pedig a társadalom vagy természet alapvető jelenségeinek megértése nem lehetséges adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése, azaz statisztikai elemzés nélkül. A statisztikus által gyűjtött adatokon túlmenően egyre nagyobb mennyiségben keletkeznek – és kívánnak elemzést – adatok az élet minden területén. Az internetes oldalak látogatói, a mobiltelefonok közötti hívások, a szupermarketekben vásárolt termékek, az ezekről rendelkezésre álló adatok és az ezek elemzése alapján meghozható üzleti döntések csak a legnyilvánvalóbb példák.

Mit nyújt a szak?

A mesterképzési szak célja olyan statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint matematikai, statisztikai és számítástechnikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalomkutatásban alkalmazott adatgyűjtési eljárások végrehajtására és a kapott adatok elemzésére. A mesterképzési szakon végzettek képesek a megszerzett statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazására, új elemzési módszerek elsajátítására, és a gyakorlat igényei szerint új eszközök és módszerek kifejlesztésére. A statisztikus által végzett feladatokat tekintve, végzett hallgatóink alkalmasak

 • a tudományos vagy üzleti megrendelőtől érkezett kutatási kérdés átfogalmazására a statisztika nyelvére,
 • a kérdésnek megfelelő vizsgálat teljes megtervezésére, az adatgyűjtés módszerének, a mintavétel módjának kidolgozására,
 • az empirikus kutatás megszervezésére, teljeskörű lebonyolítására,
 • adatelemzés során megfelelő statisztikai elemzési technika megválasztására és ennek számítástechnikai megvalósítására,
 • az eredmények megfelelő bemutatására, beleértve a kutatási jelentés írását és a megrendelőknek nyújtott prezentációt,
 • az empirikus kutatások átfogó, statisztikai és gazdasági hatékonyság szempontú értékelésére.

Bár a program a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésére koncentrál, a képzés bevezetést gyújt a statisztika olyan területeibe is, mint a biostatisztika vagy az adatbányászat.

Felvételi információk

Szak

survey statisztika (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

A felvétel feltétele: államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 • Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika. Typotex, 2005
 • Rudas Tamás: Közvélemenykutatás - értelmezés és kritika. Corvina, 2006.  Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.