Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Survey statisztika mesterképzési szak

Szakigazgató: Németh Renáta, egyetemi docens

Mi a survey statisztika?
A statisztika az adatok gyűjtésének, elemzésének és értelmezésének tudománya. Sem bizonyítékokon alapuló gyógyítás, sem meglapozott közpolitikai döntések meghozatala, sem pedig a társadalom vagy természet alapvető jelenségeinek megértése nem lehetséges adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése, azaz statisztikai elemzés nélkül. A statisztikus által gyűjtött adatokon túlmenően egyre nagyobb mennyiségben keletkeznek – és kívánnak elemzést – adatok az élet minden területén. Az internetes oldalak látogatói, a mobiltelefonok közötti hívások, a szupermarketekben vásárolt termékek, az ezekről rendelkezésre álló adatok és az ezek elemzése alapján meghozható üzleti döntések csak a legnyilvánvalóbb példák. 

Mit nyújt a szak?
A mesterképzési szak célja olyan statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint matematikai, statisztikai és számítástechnikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalomkutatásban alkalmazott adatgyűjtési eljárások végrehajtására és a kapott adatok elemzésére. A mesterképzési szakon végzettek képesek a megszerzett statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazására, új elemzési módszerek elsajátítására, és a gyakorlat igényei szerint új eszközök és módszerek kifejlesztésére. A statisztikus által végzett feladatokat tekintve, végzett hallgatóink alkalmasak

 • a tudományos vagy üzleti megrendelőtől érkezett kutatási kérdés átfogalmazására a statisztika nyelvére,
 • a kérdésnek megfelelő vizsgálat teljes megtervezésére, az adatgyűjtés módszerének, a mintavétel módjának kidolgozására,
 • az empirikus kutatás megszervezésére, teljeskörű lebonyolítására,
 • adatelemzés során megfelelő statisztikai elemzési technika megválasztására és ennek számítástechnikai megvalósítására,
 • az eredmények megfelelő bemutatására, beleértve a kutatási jelentés írását és a megrendelőknek nyújtott prezentációt,
 • az empirikus kutatások átfogó, statisztikai és gazdasági hatékonyság szempontú értékelésére.

Bár a program a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésére koncentrál, a képzés bevezetést gyújt a statisztika olyan területeibe is, mint a biostatisztika vagy az adatbányászat.

Felvételi információk

Szak

survey statisztika (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 6-ig, csak önköltséges képzésre

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

A felvétel feltétele: államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből.

Teljes kreditérték beszámításával az alábbiak fogadhatók el: szociológia, társadalmi tanulmányok, alkalmazott közgazdaságtan, kereskedelem és marketing alapképzési szakok;
továbbá a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 21. (kedd)
4000 Ft / vizsga 
A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2018. augusztus 17-ig értesítjük.

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 • Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika. Typotex, 2005
 • Rudas Tamás: Közvélemenykutatás - értelmezés és kritika. Corvina, 2006.  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.07.30.